top of page
Konser Salonu

Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimine Faydaları

bilgilendirme

Eğitimler

 • “Müzik çocuğun konsantrasyon becerilerini destekler. Müzik beynin birden fazla alanını aktivite ettiğinden, çocuğun dikkat becerilerinin gelişmesine ve pekişmesine yardımcı olur”

 • Bir müzik aleti çalmak çocuğun yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler. Yakın dönemdeki çalışmalar, okul korosunda veya orkestrasında yer alan çocukların şu anki ve ileride yaşamlarında en düşük alkol ve sigara kullanımına sahip grup olduğunu belirtmiştir.

 • Müzik eğitimine doğru yer ve doğru yaşlarda başlanıldığı takdirde bireye katkısı oldukça fazla olacaktır. Bir enstrüman çalarken bireyin ne hissettiği, yaşadığı olumlu yada olumsuz olayları müzik aracılığıyla dile getirdiği çoğu zaman gözlemlenmektedir. Çünkü insan duygusal bir varlıktır.

 • Gelişmiş toplumlarda aileler belli bir sisteme uymak yerine daha çok çocuklarının küçük yaşlarda bilim, teknik veya sanata yatkın olduğunu tespit edip ona göre hayatını şekillendirerek ve yeteneğini doğru yönde kullandırarak belli bir çizgide eğitim alması için özen göstermektedir. Müziğin de bu bağlamdaki önemi bireyin direk olarak ruhuna hitap etmesi ve duygu okuma yazma hissinin gelişmesidir. Şiddetten uzak duygusal insanların yaygınlaşmasında müzik eğitiminin önemi oldukça fazladır.

 • Müzikle uğraşmak sadece bireyin gelişimi için değil, toplumun gelişimi için de önemli. Ailelerin bilinçli olması ve “müzikal” zamanlar yaratması, çocuğun müzikle iç içe olmasını sağlamaları, gelişimlerine katkıda bulunuyor.

 • Çocuklar, konuşma, yürüme gibi temel becerileri gözlem ve taklit yoluyla ebeveynlerinden öğrenir. Araştırmalara ve deneyimlerime dayanarak aynı sürecin, bu yaş grubundaki çocukların müzik eğitimlerinde de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple çocukların, anne-babalarıyla beraber müzikle geçirecekleri anların önemi büyük. Birlikte şarkı söylemek, dans etmek, günlük rutinin içine müziği yerleştirmek en genel uygulamalar.

 • Yemek, uyku, banyo saati gibi rutinler için birlikte söyleyebilecekleri bir melodi seçebilir (hatta bu kendi besteledikleri bir şarkı bile olabilir), gün içinde bir zaman dilimini “müzik saati” olarak belirleyebilir, çocuklarının yaşlarına uygun enstrümanlar ile bu zamanı daha eğlenceli hale getirebilir, evin içinde birlikte dans edebilecekleri bir alan yaratabilirler.

 • Daha uzman bir yaklaşım için de eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen müzik etkinliklerine katılabilirler.

 • "Müzik çocuğun okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Müzik ile ilgilenen çocukların işitsel becerilerinin diğer çocuklara göre daha gelişkin olduğu için sözel ifadeleri daha hızla gelişir."

Ders İçerikleri ve Tanımları

 • Derslerimiz öğrenci adaylarının dikkat süreleri göz önünde bulundurularak birebir olacak şekilde, 45 dakikalık sürelerde yapılmaktadır. Grup dersi, en fazla iki öğrenci ile akraba olmaları şartı ile yapılabilmektedir.

 • Öğrencilerimizin kayıtlarını almadan önce, eğitim kalitesinin standartını korumak ve başarı oranını yükseltmek adına öğrencilerimizi  kısa bir yetenek testine tabi tutmaktayız. Bu testi optimal düzeyde geçen öğrenciler ile kayıt almakta ve de eğitim sistemimize kabul etmekteyiz.

 •  Bu testin önemli amaçlarından bir tanesi okulumuza öğrencilerimizi seçerek almamızdır. Bu sayede çalışmalardan daha verimli ve hızlı sonuçlar alınabilmektedir. 

 • Eğitim sistemimiz, öncelikle notaları okumayı, daha sonrasında enstrüman hakimiyetini temel alan bir sistemle çalışmaktadır.

 •  Solfej ile birlikte ilk  periyot, enstrümana ufak girişler yaparak devam etmektedir. İlerleyen süreçleri uygulama ağırlıklı çalışmalar takip etmektedir.

 • Öğrencilerimiz enstrümanlarında, kısa sürede repertuvar yapmaya başlamaktadırlar.

 • Bu sistemde temel amaç öğrencilerimize müziği okumayı öğreterek en kısa sürede bir eğitmene muhtaç kalmadan çalışmalarını sağlamaktır.

 • Ders alan öğrencinin enstrümanı ile yapacağı düzenli çalışmalar, derslerin ilerleyiş hızını etkilediğinden verilen ödevlerin zamanında ve düzenli yapılması çok önemlidir.

 • Ödevlerini ve de çalışmalarını düzenli olarak yapmayan öğrenciler ilk etapta aileleri ile birlikte uyarılmaktadırlar. Çalışmama durumunun devamlılığı sürmesi durumunda öğrenci ile yol ayrımına gidilmektedir.

40A9229D-9E16-49B4-AB46-BCA669330187.jpeg
bottom of page