top of page

Öznacar Müzik ve Sahne Sanatları - Sanat Akademileri

Öğrenci Kayıt Sözleşmesi

1- Sözleşmenin Konusu:

 

• Öznacar Müzik ve Sahne Sanatları Müzik ve Dans Akademisi tarafından yukarıda belirtilmiş olan öğrenciye verilecek olan enstürüman eğitimi, şekil ve şartları ile karşılığında ödenecek ücret esaslarını içermektedir.

 

2- Eğitim Süre ve Kurallar:

Dersler özel ders olarak yapılmakta olup, ders süreleri optimal 40 dakikadır. Öğrenci derse 20 dakika ve üstü sürelerde gecikirse, ders otomatik olarak düşecek olup, icra edilmiş sayılacaktır.Öğrenciler derslere zamanında gelmekle yükümlüdürler. Eğitmen, ders süresini pedagojik etkiler göz önünde bulundurularak daha aşağıya çekme hakkına sahiptir. Aynı zamanda yine eğitmen ders saatlerini kendisine ve de öğrenciye uyacak şekilde düzenleme hakkına sahiptir. Dersler esnasında eğitmen, öğrenci velilerini sınıfa davet etmediği sürece dersin bölünmesi, sınıflara girilerek dersin izlenmesi kesinlikle yasaktır.

 

3 - Ücret: Okulumuz özel ders başı ücretli olarak çalışmaktadır. Bazı aylar 5 hafta çektiği için, ödeme döneminde ekstra bir ders ücreti çıkabilmektedir.
Bir periyot (min/4 ders) karşılığı ödenecek ücret form doldurulurken beyan edilen ücrettir.
Periyot ödemeleri, her ayın 1’i ya da 15’inde yapılacaktır. Anlaşılan tarihin başlangıcından sonra gecikmeli ödemelerde, her hafta için %10 gecikme faizi uygulanacaktır. Ay içerisinde gelinmemiş dersler periyot ücretinden düşülemez.

Kurs ücretlerinin ödenmemesi durumunda kurum herhangi bir mazeret bildirmeksizin öğrenciyi derse almayabilir, kaydını silebilir. Öğrenci veya velisi kurstan kaydının silineceğini yazılı dilekçe ya da mesaj ile bildirmek zorundadır. Kurstan ayrılan ancak yazılı olarak bildirim yapmayanların kursa devam ettiği varsayılır ve doğan ücret borcu için yasal işlem başlatılır. Eğitim kaydının

silinebilmesi için, yazılı dilekçe ya da mesaj ile bildirim yapmayanlar ya da aylık eğitim ücretini geciktirenler ve ödemeyenler hakkında yasal işlemler yürütülür.
Kurs ücretleri, kayıt tarihinden itibaren geçen 5 ay boyunca değişmeyecek olup. 5 ayın bitiminde 6.ayın başlangıcında % 20 oranında güncellenecektir

 

4- Telafi Dersleri:
Kursiyerler bazı nedenlerden dolayı derslere gelememekte olup gelemedikleri derslere ise telafi dersi olarak almaktadırlar.
Öğrencinin herhangi bir sebeple derse katılamaması halinde;
Öğrencilerin dört derslik bir periyot içerisinde sadece bir ders (1) telafi yapma hakları bulunmaktadır. Gelinemeyen diğer dersler özel durumlar haricinde yapıldı olarak sayılacaktır. Özel derslerde öğrenci veya velisi, derse gelemeyeceğini en erken 1(bir) gün, en geç 3(üç) saat öncesinden kurumumuza bildirmek zorundadır. Haber verilmediği ya da süre dışında haber verildiğinde ders yapıldı sayılacaktır. Anılan telafi dersi, aynı ay içerisinde öğrenci ve öğretmene uygun ders saati ayarlanarak yapılmak zorundadır. Haber verilmeden gelinmeyen dersler, hiç bir mazeret kabul edilmeksizin yapıldı olarak sayılacaktır. Acil durumlar dolayısıyla haber verilemeden derse katılım sağlanmaması halinde ise, belge ibrazı zorunludur.
Özel derslerde, bir periyot içerisinde talep edilen ikinci telafi dersi, zorunlu haller kabul edilen, hastalık, belgelenebilir rapor durumlarında yapılır. Bu durumların haricinde yapılan 2. veya daha fazla ders telafisi yapılamayacak olup dersler icra edilmiş sayılacaktır.
Kurumumuz öğrenci veya velisinin bilgisi dahilinde ayarlanan telafi dersine gelmeyen öğrencinin dersi yapıldı olarak sayılır ve periyot ücretinden düşülemez. Telafi dersleri öğretmen imzası ile ve de bilgisayar ortamında arşivlenmektedir. Eğitime aynı periyot içerisinde (2) iki dersten fazla devam etmeyen, gelemediği derslerin mazeretini resmi sağlık raporu ile belgelendiremeyen, raporunu zamanında kurumumuza teslim etmeyen, öğrencilerin kayıtları silinir, aldıkları eğitim süre ücretleri iade edilmez. Aynı ay içinde yapılmayan telafi dersleri, diğer aylarda kullanılamamakla birlikte, telafi dersinin telafisi olmamaktadır.

 

5- Ücret İadesi;

  • Kayıt olunan dört derslik bir periyotta, öğrenci en az iki hafta derslere gelmeyip, ilerleyen

    haftalarda eğitim almaktan vazgeçmesi durumunda, yapamadığı derslerin ücret iadesi yapılmaz.

  • Kursa devam iptal haberi ders günü ya da ders saati verildiğinde o haftaya ait ders yapıldı sayılarak, iade bedeli öyle hesaplanır.

  • Kayıt alınan tarih itibari ile kayıt günü dahil, 2 gün içerisinde kayıt ödemesi “haber vermeden” yapılmadığı taktirde öğrenci kaydı otomatik olarak bir daha yenilenmemek üzere askıya alınır.

  • Kayıt yapıldıktan ve kayıt ödemesi ödendikten sonra ders başlangıç günü eğitimden vazgeçilmesi halinde, ücretten %15 bareminde kesinti yapılarak kalan bakiye öğrenciye ya da aileye iade edilir.

  • Öğrenci kayıt yaptırdıktan sonra haber vermeden 4 derse gelmediğinde, daha sonrasında etmek istememesini belirtmesi halinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

  • Bir önceki aya ait derslerin ücret iadesi yapılamamaktadır.

 

6- Resmi Tatiller ve Yaz Tatilleri;

T.C Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen (Bayram tatilleri, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramı, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı, mevsimler ile tebliğ edilen tatiller vs...) resmi gün ve tatillerde kurumumuz kapalı olma hakkını saklı tutarak, belirli tatil günlerinde öğrencilerin yoğunluğuna göre derslere devam edebilir.

Resmi günlere denk gelen derslerin telafisi önce veya sonra yapılmakta, tatile denk gelen derslerin ücret iadesi yapılmamaktadır.

Özel Öğretim Kurumları muhtelif kurslar kapsamında olan kurumumuz, yarıyıl (sömestr) ve yaz tatilinde açık olacak olup, eğitime devam etmektedir. Bu süre içerisinde (sömestr ve yaz tatilinde) derslere gelemeyecek olan kursiyerlerin gelemeyeceği süreyi belirterek kurumumuzu bilgilendirmeleri zorunludur.

Yaz tatili döneminde ara verecek olan öğrenciler, kayıt ve yerlerinin korunması adına, tatil yapacakları süre tutarında kayıt ücreti yatıracaklardır. Tatil sürecinde ödeme yapmayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Tatil dönüşünde tatil süreleri kadar yaptıkları ders sayısına paralel olan dersleri ücret ödemeden, tatil öncesi ödemelerini kullanarak yapmaya başlayacaklardır.

Tatil sırasında yer koruma ödemelerini yapmayacak olan öğrencilerin kayıtları silinecek olup, daha sonra tekrar kayıt yaptırmak istemeleri durumunda eski kayıt ücretleri yerine, yeni güncel kayıt ücreti geçerli olacaktır.
 

7- Süre ve Son Hükümler 

- Bu sözleşme bu dijital formun doldurulduğu onaylandığı tarihte tarafların kabulü ile dijital onay ile imza edilmiş olmakla yukarıda belirtilen 4 dersten oluşan bir periyot karşılığı dönemi kapsamaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir haklı sebeple tek taraflı olarak veya karşılıklı fesih edilmediği ve fesih bildirimi en geç yeni periyot dersinin başlamasından 3 iş günü öncesinde yapılmadığı sürece devam eden aylarda aynı şartlarla yenilenecektir.

- Bu sözleşmede yer almayan konularda M.E.B. ilgili mevzuat hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.
- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda. T.C. Ankara Batı Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme dijital olarak hazırlanıp taraflarca okunmuş, mutabakata varılmış ve iradelerini sakatlayan hiçbir neden olmaksızın onay kutusu işaretlemek kaidesi ile imza altına alınmıştır

" Akademik eğitimin, hobi amaçlı eğitime dönüştüğü tek adres"
Dans Akademisi; www.oznacarmusicdans.com
+90 312 2727774
40A9229D-9E16-49B4-AB46-BCA669330187.jpeg
bottom of page