top of page

Öznacar Müzik ve Sahne Sanatları - Sanat Akademileri

Öğrenci Kayıt Sözleşmesi

Öznacar Müzik Müzik ve Sahne Sanatları

Eğitim Sözleşmesi

 

2- Sözleşmenin Konusu: 

Öznacar Müzik ve Sahne Sanatları, Sanat Akademisi tarafından yukarıda belirtilmiş olan öğrenciye verilecek olan enstrüman eğitimi, şekil ve şartları ile karşılığında ödenecek ücret esaslarını içermektedir. 

 

3- Eğitim Süre ve Kurallar: 

Dersler özel ders olarak yapılmakta olup, ders süreleri optimal 40 dakikadır. Öğrenci derse 20 dakika ve üstü sürelerde gecikirse, ders otomatik olarak düşecek olup, icra edilmiş sayılacaktır. Öğrenciler derslere zamanında gelmekle yükümlüdürler. Eğitmen, ders süresini pedagojik etkiler göz önünde bulundurularak daha aşağıya çekme hakkına sahiptir. Aynı zamanda yine eğitmen ders saatlerini kendisine ve de öğrenciye uyacak şekilde düzenleme hakkına sahiptir. Dersler esnasında eğitmen, öğrenci velilerini sınıfa davet etmediği sürece dersin bölünmesi, sınıflara girilerek dersin izlenmesi kesinlikle yasaktır.

 

4 - Ücret:

4.a Okulumuz özel ders başı ücretli olarak çalışmaktadır. Bazı aylar 5 hafta çektiği için, ödeme döneminde ekstra bir ders ücreti çıkabilmektedir. Ancak, öğrencinin yine ödemesini yaptığı periyota ait telafisi varsa, ekstra ücret bu telafi dersinden düşülecektir.
4.b Bir periyot (min/4 ders) karşılığı ödenecek ücret seçilen pakette yazan ücret ( %10 KDV hariç) dir.
4.c Periyot ödemeleri, her ayın 1’i ya da 15’inde yapılacaktır. Son ödeme tarihi o aya ait olan 20. gündür. Ayın 20.gününde ödeme yapılmaması durununda, akademi öğrencinin kaydını hiç bir neden belirtmeksizin bir daha yenilenmemek üzere silme hakkına sahiptir. Ay içerisinde gelinmemiş dersler periyot ücretinden düşülemez. Kurs ücretlerinin ödenmemesi durumunda kurum herhangi bir mazeret bildirmeksizin ders iptal edilerek, kaydını silebilir.  

4.d Öğrenci veya velisi kurstan kaydının silineceğini yazılı dilekçe ya da mesaj ile bildirmek zorundadır. Kurstan ayrılan ancak yazılı olarak bildirim yapmayanların kursa devam ettiği varsayılır ve doğan ücret borcu için yasal işlem başlatılır. Kurs ücretleri, kayıt tarihinden itibaren asgari ücretin güncellendiği dönemlerin hepsinde, yine asgari ücret oranında artacaktır.

 

5- Telafi Dersleri:
5.a Kursiyerler bazı nedenlerden dolayı derslere gelememekte olup gelemedikleri derslere ise telafi dersi olarak almaktadırlar.
Öğrencinin herhangi bir sebeple derse katılamaması halinde;
Öğrencilerin dört derslik bir periyot içerisinde sadece bir ders (1) telafi yapma hakları bulunmaktadır. Gelinemeyen diğer dersler rapor ibrazı yapılmadığı taktirde yapıldı olarak sayılacaktır.

5.b Özel derslerde öğrenci veya velisi, derse gelemeyeceğini en erken 3 gün, en geç 3(üç) saat öncesinden kurumumuza bildirmek zorundadır. Haber verilmediği ya da süre dışında haber verildiğinde ders yapıldı sayılacaktır. Anılan telafi dersi, aynı ay içerisinde öğretmene uygun ders saati ayarlanarak yapılmak zorundadır. 

5.c Haber verilmeden gelinmeyen dersler, hiç bir mazeret kabul edilmeksizin yapıldı olarak sayılacaktır. Özel derslerde, bir periyot içerisinde talep edilen ikinci telafi dersi, zorunlu haller kabul edilen, hastalık, belgelenebilir rapor durumlarında yapılır. Bu durumların haricinde yapılan 2. ve ya daha fazla ders telafisi yapılamayacak olup dersler icra edilmiş sayılacaktır.
5.d Aynı ay içinde yapılmayan telafi dersleri, diğer aylarda kullanılamamakla birlikte, telafi dersinin telafisi olmamaktadır. 

 

6- Ücret İadesi; 

6.a Kayıt olunan dört derslik bir periyotta, öğrenci en az iki hafta derslere gelmeyip, ilerleyen haftalarda eğitim almaktan vazgeçmesi durumunda, yapamadığı derslerin ücret iadesi yapılmaz. 

6.b Kursa devam iptal haberi ders günü ya da ders saati verildiğinde o haftaya ait ders yapıldı sayılarak, iade bedeli öyle hesaplanır.

6.c Kayıt alınan tarih itibari ile kayıt günü dahil, 2 gün içerisinde kayıt ödemesi “haber vermeden” yapılmadığı taktirde öğrenci kaydı otomatik olarak bir daha yenilenmemek üzere askıya alınır. 

6.d Kayıt yapıldıktan ve kayıt ödemesi ödendikten sonra ders başlangıç günü eğitimden vazgeçilmesi halinde, ücretten %15 bareminde kesinti yapılarak kalan bakiye öğrenciye ya da aileye iade edilir. Öğrenci kayıt yaptırdıktan sonra haber vermeden 4 derse gelmediğinde, daha sonrasında devam etmek istememesini belirtmesi halinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6.e Telafi derslerinin ve bir önceki aya ait derslerin ücret iadesi yapılamamaktadır. 

 

7- Yıl Sonu Gösteri Ücretleri;

7.a Okulumuz her sene eğitim dönemi sonunda yıl sonu gösterisi yapmaktadır. Bu gösterilere katılacak aileler ve yakınları için gösteri zamanında bilet ücreti talep edilecektir. Bu ücreti ödemek istemeyen ailelerin çocukları gösteride yer alamayacaklardır. Bilet ücreti, salon kira bedeli, bilet basımı, tebrik belgesi basımı ve video organizasyon gibi giderlerin, katılacak öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilerek ailelere yansıtılacaktır. Öğrencilerden bilet ücreti alınmayacak olup, bilet ücretlerine sadece aile bireyleri ve getirecekleri misafirler tabi olacaklardır.

7.b Dans gösterisinde giyilecek kostümlere ait masraflar, okulumuz öğretmenlerinin uygun fiyatlı seçmesi ve ailelerin ortak beğenileri sonrasında, yine ailelerin kendilerinin almaları usulü ile temin edilecek olup, kostüm için ekstra bir ücret talep edilmeyecektir.

7.c Öznacar Müzik ve Sahne Sanatları yıl sonu gösterilerini, sebep belirtmeksizin iptal etme, saat değiştirme ve mekan değiştirme haklarını saklı tutar.

7.d Gerçekleştirilen yıl sonu gösterisi, ders olarak sayılacak olup o aya ait periyodun derslerinden sayılacaktır.

 

7- Resmi Tatiller ve Yaz Tatilleri;

 

7a T.C Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen (Bayram tatilleri, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramı, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı, mevsimler ile tebliğ edilen tatiller vs...) resmi gün ve tatillerde kurumumuz kapalı olma hakkını saklı tutarak, belirli tatil günlerinde öğrencilerin yoğunluğuna göre uygun gören öğrenciler derslere devam edebilir. 

7.b Özel Öğretim Kurumları muhtelif  kurslar kapsamında olan kurumumuz, yarı yıl (sömestr) ve yaz tatilinde açık olacak olup, eğitime devam etmektedir. Bu süre içerisinde (sömestr ve yaz tatilinde) derslere gelemeyecek olan kursiyerlerin gelemeyeceği süreyi belirterek kurumumuzu bilgilendirmeleri zorunludur. 

7.c Yaz tatili döneminde ara verecek olan öğrenciler, kayıt ve yerlerinin korunması adına, tatil yapacakları süre tutarında kayıt ücreti yatıracaklardır. Tatil sürecinde ödeme yapmayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

7.d Tatil dönüşünde tatil süreleri kadar yaptıkları ders sayısına paralel olan dersleri ücret ödemeden, tatil öncesi ödemelerini kullanarak yapmaya başlayacaklardır.

7.e Tatil sırasında yer koruma ödemelerini yapmayacak olan öğrencilerin kayıtları silinecek olup, daha sonra tekrar kayıt yaptırmak istemeleri durumunda eski kayıt ücretleri yerine, yeni güncel kayıt ücreti geçerli olacaktır.

 

8- SÜRE VE SON HÜKÜMLER: 

 

Bu sözleşme onaylandığı tarihinde tarafların kabulü ile imza edilmiş olmakla yukarıda belirtilen 4 dersten oluşan bir periyot karşılığı dönemi kapsamaktadır. Bununla birlikte, Öznacar Müzik ve Sahne Sanatları iş bu sözleşmeyi sebep belirtmeksizin, tek taraflı olarak fes etme hakkına sahiptir.

Bu sözleşmede yer almayan konularda M.E.B. ilgili mevzuat hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda. T.C. Ankara Batı Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme üç sayfa ve iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca okunmuş, mutabakata varılmış ve iradelerini sakatlayan hiçbir neden olmaksızın imza altına alınmıştır
                                               

40A9229D-9E16-49B4-AB46-BCA669330187.jpeg
bottom of page